Zoids Wild

  609

  เรื่องย่อ: ภาคห้าของ Zoids

  Zoids Wild อนิเมะจากของเล่นของทาง Takara Tomy ที่เคยมีภาคอนิเมะในปี 1999 – 2006 และมีอนิเมะภาคใหม่ในปี 2018 ถือเป็นภาค 5 ของแฟรนไชส์ Zoids

  Zoids เคยมีอนิเมะ 4 ภาค

  • Zoids หรือ Zoids: Chaotic Century ผลิตโดย Xebec ฉายในญี่ปุ่น ปี 1999 – 2000 รวม 67 ตอน
  • Zoids: New Century Zero ผลิตโดย Xebec ฉายในญี่ปุ่น ปี 2000 รวม 26 ตอน
  • Zoids: Fuzors ผลิตโดย Tokyo Kids ฉายในญี่ปุ่น ปี 2003 รวม 26 ตอน
  • Zoids: Genesis ผลิตโดย Shogakukan Music & Digital Entertainment ฉายในญี่ปุ่นปี 2006 รวม 50 ตอน

  ทีวีอนิเมะ Zoids Wild ผลิตโดยบริษัท OLM เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน กรกฎาคม 2561 (Summer 2018)

  ชื่ออื่น: ゾイドワイルド

  ทีมงานหลัก

  Director: Sudo Norihiko
  Scripts: Hirota Mitsutaka
  Animation Production: OLM

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Official Site, Wikipedia

  Trailer