Yami Shibai 4th Season (2017)

เรื่องย่อ: อนิเมะรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับภูตผี เรื่องสยองขวัญ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติทีชวนขนหัวลุกในประเทศญี่ปุ่น

โปรเจคอนิเมะ Yami Shibai (Dark Play) หรือ Theater of Darkness รูปแบบการเล่าจะเหมือนการเล่าเรื่องผ่านกระดาษตามท้องถนนในญี่ปุ่น (Kamishibai) ซึ่งนิยมในช่วงยุค 1930 สำหรับอนิเมะจะเป็นแนวเรื่องเหนือธรรมชาติ สยองขวัญ เล่าผ่านกระดาษในรูปแบบเดียวกัน เนื้อหาอนิเมะจะเปลี่ยนไปทุกตอนตามเรื่องที่ผีที่นำมาเล่า

สำหรับผู้กำกับเริ่มต้นเป็น Takashima Tomoya แต่มีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับในภาคต่างๆ ส่วนดูบทโดยรวมเป็น Kumamoto Hiromu เขียนเป็นหลักในสี่ภาคแรก และมีคนอื่นเขียนบทในบางตอน ส่วนคนบรรยาย คือ Tsuda Kanji เพลงประกอบทุกภาคโดย nico

Yamishibai: Japanese Ghost Stories มีภาคทีวีอนิเมะหลายภาค

  • Yami Shibai ภาค 1 (Summer 2013) จำนวน 13 ตอน
  • Yami Shibai ภาค 2 (Summer 2014) จำนวน 13 ตอน
  • Yami Shibai ภาค 3 (Winter 2016) จำนวน 13 ตอน
  • Yami Shibai ภาค 4 (Winter 2017) จำนวน 13 ตอน
  • Yami Shibai ภาค 5 (Summer 2017) จำนวน 13 ตอน

ทีวีอนิเมะ Yami Shibai ภาค 4 ผลิตโดยบริษัท ILCA ฉายในประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2017 ความยาว 13 ตอนจบ

ชื่ออื่น: Yamishibai: Japanese Ghost Stories Season 4, Theater of Darkness 4, 闇芝居

ทีมงานหลัก

  • Director: Kaneko Masaya
  • Series Composition: Kumamoto Hiromu
  • Animation Production: ILCA

เพลงประกอบ

  • OP: –
  • ED: “Yume Oi Bito (夢負い人)” โดย Takuto

ข้อมูลเพิ่มเติม

Official Site, Wikipedia