Nanatsu no Bitoku

  897

  เรื่องย่อ: เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)

  Nanatsu no Bitoku (The Seven Heavenly Virtues) เป็นฟิกเกอร์ภาคสปินออฟของ Sin: Nanatsu no Taizai (Seven Mortal Sins) ลิขสิทธิ์ของทาง Hobby Japan ซึ่งจะเป็น 7 เทวทูตจากสวรรค์ ที่เป็นศัตรูกับ 7 สาวบาปจากนรก ซึ่งตัวละครบางตัวอย่าง มิคาเอล เคยปรากฏในภาคหลักมาก่อน

  Sin: Nanatsu no Taizai ภาคอนิเมะฉายช่วง Spring 2017 ผลิตโดย Artland ร่วมกับ TNK จำนวน 12 ตอนจบ

  ทีวีอนิเมะ Nanatsu no Bitoku ผลิตโดยบริษัท Bridge เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน มกราคม 2561 (Winter 2018)

  ชื่ออื่น: The Seven Heavenly Virtues, 七つの美徳

  ตัวละครหลัก

  Michael / Faith

  นักพากย์: Uchiyama Yumi

  Uriel  / Patience

  นักพากย์: Seto Asami

  Sariel / Kindness

  นักพากย์: Nakamura Sakura

  Sandalphon / Diligence

  นักพากย์: Izawa Shiori

  Metatron / Charity

  นักพากย์: Ozawa Ari

  Raphael / Temperance

  นักพากย์: Lynn

  Gabriel / Chastity

  นักพากย์: Nitta Hiyori

  ทีมงานหลัก

  Director: Ishihira Shinji
  Character Design: Iizuka Masanori
  Animation Production: Bridge

  เพลงประกอบ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Official Site, MAL, Wikipedia

  Trailer