Nanatsu no Bitoku

0
Nanatsu no Bitoku

เรื่องย่อ: เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)

Nanatsu no Bitoku (The Seven Heavenly Virtues) เป็นฟิกเกอร์ภาคสปินออฟของ Sin: Nanatsu no Taizai (Seven Mortal Sins) ลิขสิทธิ์ของทาง Hobby Japan ซึ่งจะเป็น 7 เทวทูตจากสวรรค์ ที่เป็นศัตรูกับ 7 สาวบาปจากนรก ซึ่งตัวละครบางตัวอย่าง มิคาเอล เคยปรากฏในภาคหลักมาก่อน

Sin: Nanatsu no Taizai ภาคอนิเมะฉายช่วง Spring 2017 ผลิตโดย Artland ร่วมกับ TNK จำนวน 12 ตอนจบ

ทีวีอนิเมะ Nanatsu no Bitoku ผลิตโดยบริษัท Bridge เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน มกราคม 2561 (Winter 2018)

ชื่ออื่น: The Seven Heavenly Virtues, 七つの美徳

ตัวละครหลัก

Michael / Faith

นักพากย์: Uchiyama Yumi

Uriel  / Patience

นักพากย์: Seto Asami

Sariel / Kindness

นักพากย์: Nakamura Sakura

Sandalphon / Diligence

นักพากย์: Izawa Shiori

Metatron / Charity

นักพากย์: Ozawa Ari

Raphael / Temperance

นักพากย์: Lynn

Gabriel / Chastity

นักพากย์: Nitta Hiyori

ทีมงานหลัก

Director: Ishihira Shinji
Character Design: Iizuka Masanori
Animation Production: Bridge

เพลงประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Official Site, MAL, Wikipedia