TBA

0
TBA

Update: ธ.ค. 2018 หัวข้ออนิเมะไม่ทราบวันฉายย้ายไปที่ >> ตาราง TBA

อนิเมะใหม่ ภายในปี 2018

อนิเมะใหม่ ภายในปี 2019

รวมรายชื่ออนิเมะใหม่ที่เคยมีแหล่งข่าวยืนยันว่าได้เป็นอนิเมะแน่นอน แต่ยังไม่ประกาศว่าจะฉายตอนไหน บางเรื่องยังไม่ทราบรูปแบบว่าเป็น TV, OVA, Movie, Special TV ในที่นี้เนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ
• เรียงตามลำดับปีที่ฉาย: บางเรื่องยืนยันกำหนดการฉายแน่นอนแล้วว่าจะฉายปีไหน แต่ยังไม่ระบุวัน-เดือนที่ฉาย
• เรียงปีที่ประกาศสร้างอนิเมะ: ตารางประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าประกาศนานแค่ไหน บางเรื่องยกเลิกการผลิตก็มี เลยเพิ่มวันที่มีข่าวไป ทั้งนี้บางเรื่องอาจต้องรอประมาณ 1-2 ปีถึงจะมีความคืบหน้า ก็รอกันไป
ส่วนเรื่องที่ยืนยันวัน-เดือนแล้ว จะย้ายไปอยู่ในตาราง ดูที่เมนูด้านบนของเว็บหรือค้นหาได้ที่ช่อง Search
หมายเหตุ
TBA = To be Announced (รอความคืบหน้า อาจยังไม่ระบุรูปแบบการฉาย และ/หรือ ปีที่ฉาย)
Delay = เลื่อนจากกำหนดการเดิมและยังไม่มีกำหนดการใหม่
สำหรับเรื่องที่เป็น Movie/OVA ที่เคยประกาศ ดูในเมนู Calendar หัวข้อ “เรื่องที่ยังไม่เผยวันที่เริ่มฉาย”

เดือน 1/4/7/10 ปี 2018

Winter 2018

0

Spring 2018

0

Summer 2018

0

Fall 2018

0

กำหนด OVA/Movie

อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2018)

อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2017)

อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2016)

อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2015)

อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2010-2014 หรือ เลื่อนไม่มีกำหนด)