TBA

  3627

  Update: ธ.ค. 2018 หัวข้ออนิเมะไม่ทราบวันฉายย้ายไปที่ >> ตาราง TBA

  อนิเมะใหม่ ภายในปี 2018

  อนิเมะใหม่ ภายในปี 2019

  รวมรายชื่ออนิเมะใหม่ที่เคยมีแหล่งข่าวยืนยันว่าได้เป็นอนิเมะแน่นอน แต่ยังไม่ประกาศว่าจะฉายตอนไหน บางเรื่องยังไม่ทราบรูปแบบว่าเป็น TV, OVA, Movie, Special TV ในที่นี้เนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ
  • เรียงตามลำดับปีที่ฉาย: บางเรื่องยืนยันกำหนดการฉายแน่นอนแล้วว่าจะฉายปีไหน แต่ยังไม่ระบุวัน-เดือนที่ฉาย
  • เรียงปีที่ประกาศสร้างอนิเมะ: ตารางประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าประกาศนานแค่ไหน บางเรื่องยกเลิกการผลิตก็มี เลยเพิ่มวันที่มีข่าวไป ทั้งนี้บางเรื่องอาจต้องรอประมาณ 1-2 ปีถึงจะมีความคืบหน้า ก็รอกันไป
  ส่วนเรื่องที่ยืนยันวัน-เดือนแล้ว จะย้ายไปอยู่ในตาราง ดูที่เมนูด้านบนของเว็บหรือค้นหาได้ที่ช่อง Search
  หมายเหตุ
  TBA = To be Announced (รอความคืบหน้า อาจยังไม่ระบุรูปแบบการฉาย และ/หรือ ปีที่ฉาย)
  Delay = เลื่อนจากกำหนดการเดิมและยังไม่มีกำหนดการใหม่
  สำหรับเรื่องที่เป็น Movie/OVA ที่เคยประกาศ ดูในเมนู Calendar หัวข้อ “เรื่องที่ยังไม่เผยวันที่เริ่มฉาย”

  เดือน 1/4/7/10 ปี 2018

  อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2018)

  อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2015)

  อนิเมะใหม่ ไม่ระบุปี (ประกาศปี 2010-2014 หรือ เลื่อนไม่มีกำหนด)