Creators in Pack

Creators in Pack Inc. สตูดิโออนิเมะก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2014 มีผลงานช่วยบริษัทอื่นอยู่บ้าง ก่อนมีผลงานเป็นของตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นอนิเมะสั้น

ผลงานทีวีอนิเมะ

ยอดขายจาก Oricon Chart

  • Military! (Winter 2015) ไม่มีข้อมูล
  • Danchigai (Summer 2015) 446 ชุด
  • Hacka Doll The Animation (Fall 2015, ร่วมกับ Trigger) 1,298 ชุด
  • Ojisan to Marshmallow (Winter 2016) ไม่มีข้อมูล
  • Ozmafia!! (Summer 2016) ไม่มีข้อมูล
  • Bloodivores (Fall 2016, ร่วมกับ Namu Animation)
  • Kiitarou Shounen no Youkai Enikki (Fall 2016)
  • Bernard-jou Iwaku. (Fall 2016)

ข้อมูลเพิ่มเติม : Wikipedia (JP)

เรื่องน่าสนใจ