Shuka

Shuka สตูดิโออนิเมะที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2013 โดยทีมงานส่วนหนึ่งมาจากบริษัท Brain’s Base เริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์ในปี 2015 ผลงานเด่น คือ Durarara!! 3 ภาค รวม 39 ตอน

ผลงานทีวีอนิเมะ

ยอดขายจาก Oricon Chart

  • Durarara!!x2 Shou (Winter 2015) 4,217 ชุด
  • Durarara!!x2 Ten (Spring 2015) 2,211 ชุด
  • Durarara!!x2 Ketsu (Winter 2016) 2,717 ชุด
  • 91 Days (Summer 2016) 908 ชุด
  • Natsume Yuujinchou Go (Fall 2016) 6,148 ชุด
  • Natsume Yuujinchou Roku (Spring 2017) 4,777 ชุด

ผลงานอื่นๆ บางส่วน

  • Durarara!!x2 Shou: Watashi no Kokoro wa Nabe Moyou (OVA, 2015)
  • Durarara!!x2 Ten: Onoroke Chakapoko (OVA, 2016)
  • Durarara!!x2 Ketsu: Dufufufu!! (OVA, 2016)

ข้อมูลเพิ่มเติม : Wikipedia