Toei Animation

Toei Animation (東映アニメーション) บริษัทอนิเมะ ก่อตั้งในวันที่ 23 มกราคม 1956 เริ่มแรกก่อตั้งโดย มาซาโอกะ เคนโซ และ ยามาโมโต้ เซนจิโร่ ในปี 1948 ในชื่อ Nihon Douga Eiga หรือ Nichidō Eiga ก่อนที่ทางบริษัท Toei Company, Ltd. (Tokyo-Yokohama Films / kyō Eiga Haikyū) จะซื้อบริษัทและเปลี่ยนชื่อเป็น Toei Doga Co., Ltd และถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี 1998 เป็นชื่อในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในบริษัทอนิเมชั่นที่เก่าแก่และเป็นบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่น แล้วยังเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ

ผลงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาวที่รู้จักกันดี อย่าง Dragon Ball, Digimon, Saint Seiya, Ojamajo Doremi, Precure และอีกหลายเรื่อง

ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2000-ปัจจุบัน)

ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart

(เพิ่มภายหลัง)

ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia

เรื่องที่เกี่ยวข้อง