Passione

Passione (パッショーネ) ชื่อเต็มคือ Passione Co.,Ltd. อนิเมชั่นสตูดิโอในญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2011

ผลงานที่เป็นที่รู้จัก คือ Rokka no Yuusha, Rail Wars!, Hinako note

ผลงานทีวีอนิเมะ

ยอดขายจาก Oricon Chart

  • Haitai Nanafa SS1 (2012) 419 ชุด
  • Haitai Nanafa SS2 (2013) 424 ชุด
  • Rail Wars! (2014) 1,747 ชุด
  • Rokka no Yuusha / Rokka: Braves of the Six Flowers (2015) 446 ชุด
  • Hinako Note (2017)

นอกจากนี้ยังมีผลงานเกม Toki to Eien ~Toki Towa~

ข้อมูลเพิ่มเติม : Wikipedia (JP)

เรื่องน่าสนใจ