Studio Pierrot

Pierrot Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤษภาคม 1979 ก่อตั้งโดยอดีตสมาชิกของสตูดิโอ Tatsunoko Production และ Mushi Production มีผลงานมากมายอย่าง Bleach, Naruto, Tokyo Ghoul และอีกหลายเรื่อง

ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2000-ปัจจุบัน)

Studio Pierrot

Pierrot+

ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart

ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia

เรื่องที่เกี่ยวข้อง